مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی آمار
  گرایش رياضي /دانشگاه ولي عصر رفسنجان / معدل 12.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شركت پسته
  مالی و حسابداری/ حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com