مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1395
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد واحد گرمسار / معدل 15.55
https://.com