مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه علمی کاربردی زرین شهر / معدل 14
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت توانا تجهیز اسپادانا
  نقشه کشی صنعتی و گرافیست

  توضیحات: انجام فعالیتهای نقشه کشی صنعتی ، طراحی و امور گرافیکی و ICDL

 • اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت آصال صنعت
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مدیر فنی

  توضیحات: انجام فعالیتهای نقشه کشی صنعتی ، طراحی و امور گرافیکی و ICDL

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Inventor
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MAYA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MODO
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com