مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه البرز قزوین / معدل 15.17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
https://.com