مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1389
  دیپلم حسابداری
  گرایش مالی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  تجارتخانه ایلیا
  صنایع غذایی/ بازرگنی داخلی
 • دی ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  سپاه پاسداران
  راننده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com