مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی(میکروبیولوژی)
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه اصفهان دانشگاه آزاد واحد نایین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  آزمایشگاه دکتر پازندیو آزمایشگاه برادران
  پزشکی درمانی/پرستاری// پذیرش و نمونه گیری و بیوشیمی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  دوره آموزش پذیرش را در سازمان انجمن علوم آزمایشگاه گذرانده ام

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به کار گروهی بسیار علاقه دارم .

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان.
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com