مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه تهران / معدل 15.99
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه گیلان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شکوه مهندسی شریف
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: فرایند جذب نیرو و ارزیابی عملکرد کارکنان فضای سبز و تکنسین ورزشگاه ازادی را که شرکت شکوه مهندسی شریف پیمانکار آن بود انجام دادم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت دارایی
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد منابع انسانی

  توضیحات: بعنوان کارشناس ارشد پروژه برنامه ریزی منابع انسانی در وزارت دارایی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تلنت یاب
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پست خصوصی ایران
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد منابع انسانی

  توضیحات: تدوین کامل مجموعه فرایندهای منابع انسانی در شرکت در شرف تاسیس پست خصوصی ایران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در دانشگاه جامع علمی -کاربردی دروس مدیریت منابع انسانی
 • 1394
  تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی درس مدیریت منابع انسانی دستیار استاد در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران درس مدیریت منابع انسانی

پروژه ها

 • 1395
  همسوسازی استراتژی منابع انسانی و تجاری و در صنعت مس
  کارشناس ارشد منابع انسانی
 • 1395
  همسوسازی استراتژی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی در صنایع غذایی استان گیلان
  ارشد
 • 1395
  بررسی تطبیقی نظام اریزابی عملکرد ایران، امریکا و ژاپن
 • 1395
  کتاب روش تحقیق در مدیریت
  مترجم

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 • مسلط به آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی به روش هی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جبران خدمات ، مدیریت عملکرد، جذب و توسعه، آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 • مسلط به آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه شغلی به روش هی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جبران خدمات ، مدیریت عملکرد، جذب و توسعه، آموزش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com