مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالییت در زمینه آرایشگری به همراه اخذ مدارک مربوطه
 • فعالییت در زمینه فروش پوشاک

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com