مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  دکتری مدیریت و سازمان ها
  گرایش استراتژیک /دانشگاه نورث وسترن
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه علم و صنعت
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه گیلان

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  کیلا
  منابع انسانی و آموزش/ معاون منابع انسانی
 • خرداد ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  هوواوی
  منابع انسانی و آموزش/ شریک تجاری منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳
  دانشگاه نورث وسترن
  منابع انسانی و آموزش/ دانشجوی دکترا - کمک محقق - کمک استاد
 • مهر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹
  ایرانسل
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر ارشد عملیات منابع انسانی
 • مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷
  ایرانسل
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر تامین و حفظ نیروی انسانی
 • مهر ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۶
  ایرانسل
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • بهمن ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۵
  ایران خودرو
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • آذر ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۸۲
  پارس خزر
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com