مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1377
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش صنعتی /دانشگاه تهران / معدل 16.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1385
  تدریس سیستم های مدیریت کیفیت وابزارهای کیفیتدر سازمانهای مختلف تولیدی
 • 1385
  تدریس ابزارهای کیفیت والزامات سیستم های مدیریت کیفیت در سازمانهای مختلف تولیدی وخدماتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com