مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت اکسون انرژی سامیا
  سیستم های برق خورشیدی

  توضیحات: همکاری با این مجموعه در قسمت مدیریت فروش
  طراحی،نصب و اجرای پروژه های برق خورشیدی جدا از شبکه
  طراحی،نصب و اجرای پروژه های برق خورشیدی متصل به شبکه

دانش تخصصی

 • نیروگاه‌های خورشیدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نیروگاه‌های خورشیدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com