مختصری از من

همیشه و همه حال اماده خدمت کردن به سازمانی هستم که در ان خدمت میکنم . ادمی هستم که در اختیار تیم برای پیشبرد اهداف شرکت تلاش میکنم . تو این مدت که بازاریاب فروش بودم تونستم بهترین روش را در فن بیان و تاثیر گزاری یاد بگیرم .

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی اقتصاد کشاورزی
  گرایش کشاورزی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت بی ای تی پارس
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت بی ای تی پارس
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

  توضیحات: گذراندن دوره های پیشرفته فروش .
  بودن در چند دوره معرفی محصول جدید شرکت .
  کمک کردن به سوپروایزر در امر مدیریت کردن تیم .

 • خرداد ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت گلستان
  بازاریابی و فروش/ بازایاب

  توضیحات: دو دوره ویزیتور برتر در منطقه ۵ تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com