مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد خلخال / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پتروشیم ارگ و فولاد کویر دامغان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ شبکه
 • مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت راهبران
  سخت افزار و شبکه/ شبکه
 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت راهبر ایرانیان
  سخت افزار و شبکه/ شبکه
 • فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۹۲
  گروه صنعتی پاژنگ خودرو
  سخت افزار و شبکه/ شبکه

پروژه ها

 • 1395
  پروژه طراحی شبکه شرکت انرژی گستران
  پیمانکار
 • 1395
  پروژه Voip شرکت مانلی خودرو
  پیمانکار
 • 1393
  پروژه انتقال تصویر نیروگاه رامین اهواز به دفتر تهران شرکت هیربدنیرو
  پیمانکار
 • 1392
  پروژه راه اندازی شبکه شرکت هیدرولیک کاران
  مدیر اجرا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kaspersky Security Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مجازی سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Firewall
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft MCITP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • application virtualization
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • VMware ESX
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network Load Balancing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Application
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Security
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kaspersky Security Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مجازی سازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Firewall
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft MCITP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • application virtualization
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مداربسته
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com