مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
    /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد دشتستان
https://.com