مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم الكترونيك
  گرایش الكترونيك /دانشگاه ازاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com