مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  آیلین مهر رازی
  بازاریابی و فروش/ CBDفروش

  توضیحات: فراگیری پروژهDPSM 1وDPSM2.
  سرگروه شرکت آیلین مهراز لاین هنکل به مدت ۲سال.

 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  گل پخش اول
  بازاریابی و فروش/ CBDفروش

  توضیحات: فراگیری فروش و زبان بدن در دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ .

 • تیر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۱
  دایا تدین
  بازاریابی و فروش/ CBDفروش

  توضیحات: آموزش متود اولیه فروش و پروژه CBD همچنین کسب گواهی بازاریابی حرفه ای از سازمان مدیریت صنعتی .

 • مهر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹
  توسعه تجارت
  بازاریابی و فروش/ CBDفروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارایه مقاله درباره پیش بینی تقاضا براساس روند فروش سالهای گذشته. ارایه مقاله درباره ی مدیریت منابع انسانی . پژوهش درباره ی تفاوتهای رهبری ومدیریت درصنایع مادر.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت در حوزه ورزشی رشته فوتبال و شنا از فعالیت های چندین ساله بنده میباشد.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com