مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندس عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه آموزش عالی پردیسان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  گروه 99پدافند هوایی
  مهندسی عمران/ معماری/ مشغول درقسمت پست مهندسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com