مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی خودرو
  /دانشگاه پیام نور اصفهان / معدل 14.5

دانش تخصصی

 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک: موتور و گیربکس ریو
 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک: موتور و گیربکس پراید
 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک: سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کتیا
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک: موتور و گیربکس ریو
 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک: موتور و گیربکس پراید
 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک: سیستم سوخت رسانی انژکتوری پراید
https://.com