مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ازاد تبریز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  سازمان توسعه راه های ایران
  مهندسی عمران/ معماری/ مسوئل ازمایشگاه کنترل کیفیت

  توضیحات: در شرکت ساختار سعدی مسئول اجرا در پروژه ساماندهی مهران رود تبریز از سال 87 تا 88 و در سازمان توسعه راه های ایران به عنوان مسوئل ازمایشگاه کنترل کیفیت از سال 89 تا 95 در پروژه راهن میانه تبریز و فاز 9 و 11 پردیس تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • اشنای به تمام امور ازمایشگاهی و همجنین اجرای پروژه های عمرانی به خصوص تونل و راه و اسفالت و بتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنای به تمام امور ازمایشگاهی و همجنین اجرای پروژه های عمرانی به خصوص تونل و راه و اسفالت و بتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com