مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1380 تا 1384
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 15.05
https://.com