مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی سینما
  گرایش کارگردانی /دانشگاه هنر تهران

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  صدا و سیما
  هنر/طراحی/ منشی صحنه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سینما _کارگردانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • هنرهای تجسمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های نوشتن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نم
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سینما _کارگردانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • هنرهای تجسمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های نوشتن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نم
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com