مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد نجف آباد / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  توسعه معادن طلای کردستان
  کامند پشتیبانی
 • آبان ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  زر معدن اختران
  مهندسی برق/ کارمند تاسیسات
 • آبان ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  روابط عمومی سپاه
  مهندسی برق/ سرباز تاسیسات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com