مختصری از من

من از دی ما سال 1394 به صورت جدی بحث sql را با برنامه ریزی روزانه چندین ساعت تا امروز اغاز کرده ام و به صورت مستمر در حال شرکت در کلاس های موسسه اموزشی فراتر از دانش می باشم و در حال حاضر بروی تحلیل داده ها و طراحی داشبورد های مدیریتی با ابزار ماکروسافت (SSAS,SSIS) می باشم

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه صنعتی قم / معدل 14.28

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت نرم افزاری نگاره
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان اتوماسیون اداری و استقرار دهنده داشبورد مدیریتی

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • پایگاه داده
  100% Complete
  عنوان مدرک: sql server from Fartar az danesh

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: Querying Microsoft SQL Server
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: SQL Server Design & Implementation
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: Business Intelligence using SSAS 2014 (Data Warehousing , OLAP, SSIS & ETL, Data Mining, Presentation)
 • Red Gate
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پایگاه داده
  100% Complete
  عنوان مدرک: sql server from Fartar az danesh
https://.com