مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی IT
    گرایش نرم افزار /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16
https://.com