مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1383
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد / معدل 17
 • 1377 تا 1379
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران
  مالی و حسابداری/ مدیر مسئول نشریه تخصصی اقتصاد سنجی مالی (در حال انجام )
 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران
  مالی و حسابداری/ عضو نظام تدوین برنامه ششم توسعه استان تهران
 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران
  مالی و حسابداری/ عضوکمیته هماهنگی وتلفیق برنامه ششم توسعه استان تهران
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی وپروژه هوش تجاری
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران
  مالی و حسابداری/ دبیر بخش اطلاعات وارتباطات برنامه ششم توسعه استان تهران
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  قوه قضائیه
  مالی و حسابداری/ کارشناس رسمی قوه قضائیه- حسابداری وحسابرسی(گذراندن دوره تخصصی )
 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مشاور وسر پرست حوزه ریاست
 • مرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  دانشگاه آزاد اسلامی کشور
  مالی و حسابداری/ مدیر کل پشتیبانی مالی
 • خرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان خوزستان
  مالی و حسابداری/ عضو شورای کار آفرینی استان خوزستان
 • اسفند ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی واقتصادی
 • خرداد ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۱
  -دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
  مالی و حسابداری/ عضوودبیر کمسیون معاملات
 • آبان ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۲
  دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی
 • بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۸
  دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
  مالی و حسابداری/ رئیس شورای اداری مالی
 • اسفند ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷
  دبیر شورای اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
  مالی و حسابداری/ دبیر شورای اداری مالی
 • خرداد ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۰
  دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
  مالی و حسابداری/ عضو کمیته شورای طرح و بودجه
 • خرداد ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۹۰
  دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
  مالی و حسابداری/ عضو کمیته پرداخت خسارت صندوق مازاد درمان و بیمه عمر
 • تیر ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۸
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
  مالی و حسابداری/ معاون اداری و مالی
 • بهمن ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۴
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
  مالی و حسابداری/ مدیر امور دانشجویی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  A comparative study on the effects of profitability and operating cash flow on the trademarks at different industries Special Issue February 2016
 • 1395
  عضو کمیته اجرایی همایش توسعه پایدار وهمه جانبه شهرستان مسجد سلیمان
 • 1395
  عضو کمیته اجرایی همایش مهندسی صنایع استان خوزستان
 • 1395
  عضو کمیته اجرایی همایش زبان شناسی کاربردی وآموزش زبان انگلیسی استان خوزستان
 • 1395
  بررسی رابطه بین تغییرات سرمایه در گردش وتغییرات داراییها در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طرح پژوهشی
 • 1395
  استاد راهنما پایان نامه با عنوان : بررسی رابطه بین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد و قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1395
  استاد راهنما پایان نامه با عنوان : بررسی تاثیر تعدیل کنندگی ساختار حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و جریان وجه نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1395
  استاد راهنما پایان نامه با عنوان : تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مالیات و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1395
  استاد راهنما پایان نامه با عنوان : بررسی تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1395
  استاد راهنما پایان نامه با عنوان : بررسی تأثیر مدیریت واقعی و مدیریت حسابداری سود بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1395
  استاد راهنما پایان نامه با عنوان : بررسی ابطه بین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد و تأخیر در ارائه گزارش‌های مالی سالیانه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1395
  استاد راهنما پایان نامه با عنوان : بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ساختار مالکیت و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • 1394
  عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی ایده های نوین در علوم انسانی ومهندسی بهمن ماه 94 در شیراز
 • 1394
  عضو کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی ایده های نوین در علوم انسانی ومهندسی بهمن ماه 94 در شیراز
 • 1393
  Investigating the relationship between Investment Opportunities Set(IOS) and financing through borrowing management in the firms listed in Tehran Stock Exchange Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2 (4) 2014: 393-401
 • 1392
  مدرس دوره تخصصی مالی جهت مدیران مالی سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان
 • 1392
  مدرس تست ارشد مالی در موسسه آموزش عالی آزاد ماهان در اهواز
 • 1391
  - Investigating the effective indexes on investment and stocks abnormal return increasing of accepted frims in Tehran stock Exchange new york science jornal 2013:6(9
 • 1390
  - The Study of the effect of liquidity management on return on rights of the share hoiders of the firms listed on Tehran stock exchange life science journal 2012:9(4
 • 1390
  - Investment the relationship between finance index and effective factors on determining the capital structure of accepted companies in Tehran stock exchange
 • 1390
  - دراسه فنی معاییر العداله القتصادیه الاسلامیه جاکارتا 30اوریل 2011
 • 1387
  فناوری اطلاعات آموزش حسابداری و توسعه همایش(ITPF2008) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • 1387
  - مدیریت دانش و استراتژیک مدیریت منابع انسانی همایش الگوهای بهسازی منابع انسانی در استان خوزستان
 • 1386
  مدرس دوره تخصصی مدیریت مالی سطح یک ، دو وسه جهت مدیران مالی واحدهای دانشگاهی استان خوزستان
 • 1383
  عضو هیات علمی دانشگاه پایه 10
 • 1380
  مدرس تست ارشد مالی در موسسه آموزش عالی آزاد دی سیستم در مشهد مقدس

پروژه ها

 • 1395
  طراحی سامانه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی و تعیین ارزش واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
  مدیر پروژه
 • 1395
  طراحی ساختار مالی سیستم مکانیزه ثبت نام داوطلبین کنکور دانشگاه آزاد اسلامی
  مدیر پروژه
 • 1395
  طراحی مدل مدیریت اثر بخش کارآفرینی فناورانه درMSMEs شرکتهای تعاونی تولیدی استان خوزستان
  مجری
 • 1395
  پیاده سازی سیستم هوش تجاری (BI) در شرکت سرمایه گذاری شفا دارو
  همکار
 • 1395
  طراحی ساختارعملیات مالی وپیاده سازی هماهنگ سیستمهای مالی و خدمات مهندسی در سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
  مدیر پروژه

افتخارات

 • 1393
  اخذ لوح سپاس از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
 • 1390
  اخذ لوح سپاس به عنوان مدیر مالی اول کشور در بین کلیه مدیران مالی استانها

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با کلیات تعالی سازمانی ومزایای آن
 • مدیریت اجرائی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با تعالیم سازمانی وخود ارزیابی
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: الگوهای یاددهی ویاد گیری گروهی
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش عالی ویژه مدیران جدیدالانتصاب
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده های مالی Some Experience From Financial Institutes - Workshop on Fraud Detection by Audit Software: For Exteran Auditors - Workshop on Financial fraud Symptomatology - 2 Annual Conference on Preventing Fraude & Financia
 • مدیریت امور فرهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مبانی انقلاب اسلامی (بیداری اسلامی) و اصول تعلیم و تربیت اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعلیم و تربیت یک در دانشگاه آزاد اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعلیم و تربیت دو در دانشگاه آزاد اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعلیم و تربیت سه در دانشگاه آزاد اسلامی
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با کلیات تعالی سازمانی ومزایای آن
 • مدیریت اجرائی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با تعالیم سازمانی وخود ارزیابی
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: الگوهای یاددهی ویاد گیری گروهی
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزش عالی ویژه مدیران جدیدالانتصاب
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده های مالی Some Experience From Financial Institutes - Workshop on Fraud Detection by Audit Software: For Exteran Auditors - Workshop on Financial fraud Symptomatology - 2 Annual Conference on Preventing Fraude & Financia
 • مدیریت امور فرهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مبانی انقلاب اسلامی (بیداری اسلامی) و اصول تعلیم و تربیت اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعلیم و تربیت یک در دانشگاه آزاد اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعلیم و تربیت دو در دانشگاه آزاد اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تعلیم و تربیت سه در دانشگاه آزاد اسلامی
https://.com