مختصری از من

به عنوان فردی که با علاقه و انگیزه به حوزه مدیریت منابع انسانی وارد شدم، بسیار علاقه مندم که این انگیزه و دانش را در حوزه های سازمانی به کار گیرم. چند مورد از ویژگی های بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد عبارتند از مسئولیت پذیری بالا، انگیزه، روحیه کار تیمی و سخت کوشی.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش منابع انسانی استراتژیک /دانشگاه تهران / معدل 17
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  اروم ناب ایده آل
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • خرداد ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  همیاران سپهر راستین
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش
 • فروردین ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۳
  شرکت انتقال داده های آسیاتک
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت استراتژیک پنجمین کنفرانس ملی مدیریت اجرایی آبان 1394 کد پیگیری: 28885
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بازخور سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری بهمن 13۹۴ ارائه سخنرانی کد پیگیری: ams15-03501216

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اصول و فنون مذاکره
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • مدیریت دانش محور
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کانون ارزیابی و توسعه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه تهران
 • محاسبه کارکرد و آشنا به قوانین وزارت کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PW-Kara
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hamkaran System
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول و فنون مذاکره
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • مدیریت دانش محور
  20% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کانون ارزیابی و توسعه
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه تهران
 • محاسبه کارکرد و آشنا به قوانین وزارت کار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com