مختصری از من

فردی علاقه مند و با انگیزه نسبت به حوزه مدیریت منابع انسانی هستم. چند مورد از ویژگی های بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد عبارتند از مسئولیت پذیری بالا، انگیزه، روحیه کار تیمی و سخت کوشی.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1396
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش منابع انسانی استراتژیک /دانشگاه تهران / معدل 18.84
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه فردوسی مشهد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  گروه صنعتی گلرنگ- شرکت فروشگاههای افق کوروش
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: طراحی فرایندهای مرتبط با منابع انسانی
  انجام مصاحبه های شغلی
  اجرا و تحلیل آزمونهای روانشناختی از قبیل MBTI، NEO، Disc و ...
  اجرای پروژه جذب، آموزش و ارزیابی عملکرد سرپرستان

 • خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
  اروم ناب ایده آل
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

  توضیحات: طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد
  انجام مصاحبه های شغلی
  اجرا و تحلیل آزمونهای روانشناختی از قبیل MBTI، NEO، Disc و ...
  طراحی و اجرای فرایندهای منابع انسانی از قبیل جذب و استخدام، آموزش و ...
  طبقه بندی مشاغل براساس مدل وزارت کار، هی گروپ و مرسر
  تجزیه و تحلیل شغل و ارزشیابی مشاغل
  انجام امور پرسنلی و اداری
  امور بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی

 • دی ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت همیاران سپهر راستین
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش و سرپرست صندوق
 • شهریور ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  شرکت انتقال داده های آسیاتک
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت استراتژیک پنجمین کنفرانس ملی مدیریت اجرایی آبان 1394 کد پیگیری: 28885
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بازخور سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری بهمن 13۹۴ ارائه سخنرانی کد پیگیری: ams15-03501216

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • زبان بدن
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران
 • طراحی کانون ارزیابی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه تهران
 • طراحی شاخص های کلیدی عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک: آریانا گروپ

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PW-Kara
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Hamkaran System
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • زبان بدن
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تهران
 • طراحی کانون ارزیابی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه تهران
 • طراحی شاخص های کلیدی عملکرد
  80% Complete
  عنوان مدرک: آریانا گروپ
https://.com