مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  نمایندگی بیمه دانا کد1909
  مالی و حسابداری/ کارمند صدور و اداری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ورد اسکل و کار با کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com