مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1395
    کارشناسی مدیریت
    گرایش صنعتی /دانشگاه پیام نور / معدل 16.5

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    شرکت راهکار همراه کارینا
    مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه محتوا
  • آبان ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت نعیم
    مهندسی صنایع/ مشاوره کنترل پروژه

    توضیحات: مشاوره جهت کنترل پروژه و امکان سنجی پروژه ای ملی برای وزارت امور خارجه

  • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت اینترنت پر سرعت شاتل
    مهندسی صنایع/ مدرس دوره های کنترل پروژه در آکادمی شاتل

    توضیحات: آموزش مفاهیم کنترل پروژه و امکان سنجی در لایه های مختلف سازمانی

  • مهر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
    شرکت اینترنت پرسرعت شاتل
    مهندسی صنایع/ کارشناس کنترل پروژه و برنامه ریزی

    توضیحات: کنترل پروژه در بزرگترین پروژه شاتل به نام شاتل لند

پروژه ها

  • 1394
    شاتل لند
    کارشناس کنترل پروژه
  • 1394
    پاسپورت الکترونیک
    مشاور کنترل پروژه و امکان سنجی

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
  • انعطاف پذیری
  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

  • برنامه ریزی و کنترل پروژه
    80% Complete
    عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
  • امکان سنجی و برآورد مالی
    80% Complete
    عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

  • MS Office
    80% Complete
    عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
  • نرم افزار MSP
    80% Complete
    عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
  • Primavera
    80% Complete
    عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه
    80% Complete
    عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
  • امکان سنجی و برآورد مالی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com