مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1389
    فوق دیپلم برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد

نقاط قوت رفتاری

  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خود مدیریتی
  • شبکه سازی / شریک شدن
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com