مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزادواحدبوشهر / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  اویکو
  مهندسی برق/ اپراتور
 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  اویکو
  مهندسی برق/ تست وراه اندازی
 • مرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  تلاش گستر
  مهندسی برق/ تست وراه اندازی
 • مرداد ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  نوین صنعت
  مهندسی برق/ ناظر

دانش تخصصی

 • تسلط برانواع نقشه های پروژه ای درحوزه برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط برتست وراه اندازی ترانس،موتور،کابل وغیره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط برانواع نقشه های پروژه ای درحوزه برق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط برتست وراه اندازی ترانس،موتور،کابل وغیره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com