مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
  گرایش امنیت اطلاعات /دانشگاه UTM مالزی / معدل 19.95

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  توسن
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس امنیت اطلاعات

  توضیحات: پیاده سازی استانداردهای امنیتی
  پیاده سازی ISO 27001
  انجام تست نفوذ
  راهبری سرورهای یونیکسی و لینوکسی
  نصب و راهبری SOC
  امنیت مجازی سازی
  امنیت رایانش ابری
  امنیت سیستم عامل

دانش تخصصی

 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  60% Complete
  عنوان مدرک: CEH
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک: LPIC1
 • Cloud Computing
  60% Complete
  عنوان مدرک: IBM Cloud Camp
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCSE 2003

ابزار و نرم افزار

 • Pentest tools
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • OSSIM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
دانش تخصصی
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  60% Complete
  عنوان مدرک: CEH
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک: LPIC1
 • Cloud Computing
  60% Complete
  عنوان مدرک: IBM Cloud Camp
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCSE 2003
https://.com