مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1391
  دکتری دامپزشکی
  /دانشگاه تبریز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  Baxter International cooperation
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ Business Analyst

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Conference Paper: Seroprevalence of Brucellosis in large ruminants and their owners in the endemic rural areas of Piranshahr, Iran and owners' knowledge, attitudes and practices (KAPs)
 • 1391
  Conference Paper: Seroprevalence of Brucellosis in large ruminants and their owners in the endemic rural areas of Piranshahr, Iran and owners' knowledge, attitudes and practices (KAPs)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری

دانش تخصصی

 • MBA
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازاریابی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MBA
  100% Complete
  عنوان مدرک: بازاریابی
https://.com