مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الگترونیک /دانشگاه شهید رجایی / معدل 15.65

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  اریان اسانسور
  مهندسی برق/ کارشناس فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Altium Designer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • multisim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی PCB
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com