مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1375
  فوق دیپلم اقتصاد
  گرایش اقتصاد /دانشگاه رازي

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۹۶
  شركت هاي خصوصي
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مرداد ۱۳۶۹ تا فروردین ۱۳۷۸
  وزارت جهاد سازندگي
  مالی و حسابداری/ حسابدار

دانش تخصصی

 • خزانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ثبت دفاتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صندوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدور چک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وصول ضمانتنامه و تسهیلات بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وصول مطالبات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روزنه شرق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آسا سيستم اسپادانا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • خزانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ثبت دفاتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صندوق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صدور چک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وصول ضمانتنامه و تسهیلات بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • وصول مطالبات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com