مختصری از من

یک فرد توانمند به رسیدگی به اسناد مالی و نقشه ها و صورت وضعیت ها

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز الکترونیک / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت ره آورد سازندگی آزادگان- مینو
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس فنی دفتر مرکزی -دفتر فنی کارگاه

  توضیحات: کارشناس فنی دفتر مرکزی - مدیریت برنامه ریزی پروژه ها
  دفترفنی کارگاه ها - رسیدگی به صورت وضیعت های پیمانکاران جز ، تهیه صورتجلسات کارکرد جهت صورت وضیعت نویسی ، رسیدگی به امور کارگاه

پروژه ها

 • 1394
  پروژه شرکت قاسم ایران - ساخت انبار دارو و ساختمان اداری
  دفتر فنی - جانشین سرپرست کارگاه

  توضیحات: انجام امور دفتر فنی اعم از رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکار - تهیه نقشه های اجرای و معماری - تهیه صورتجلسات کارکرد پروژه جهت صورت وضعیت نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه تکسا (تنظیم صورت وضعیت)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه تکسا (تنظیم صورت وضعیت)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com