مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش ساخت وتولید /دانشگاه ماشین سازی اراک / معدل 14.21

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    کارگاه نجاری کامیار
    نجار
https://.com