مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1390
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه علامه محدث نوری / معدل 14

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۵
    گروه صنعتی درباران
    مالی و حسابداری/ حسابدار-مسئول فروش
https://.com