مختصری از من

مجری تخصصی و مستقیم تور های زمینی و هرایی ارمنستان - گرجستان و روسیه و مجری مستقیم تور های طبیعت گردی خاص با مناسب ترین نرخ ها

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش جهانگردی /دانشگاه پیام نور دماوند

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت خدمات مسافرتی یوشا پرواز سجاد
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر تور

  توضیحات: مجری مستقیم تور های ارمنستان - گرجستان و طبیعت گردی خاص

 • آبان ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت خدمات مسافرتی میراث صد دروازه
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ رئیس هیئت مدیره

  توضیحات: اجرای اولین تور بالن سواری در ایران - اجرای مستقیم تور های گروهی ارمنستان زمینی - مجری مستقیم تور های طبیعت گردی خاص

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بستن پکیج تور ها و عامل اجرایی تور
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بستن پکیج تور ها و عامل اجرایی تور
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com