مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی صنایع
  گرایش تکنولوژی /دانشگاه ازاد سمنان / معدل 13

ابزار و نرم افزار

 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com