مختصری از من

سخت کوش و مسئولیت پذیر میباشم و دارای حس همکاری و تیمی بوده با اشتیاق و انگیزه تا کنون در هر زمینه کاری که فعالیت داشته ام خدمت نموده ام. و این توانایی را در خود سراغ دارم که حتی در کارهایی که از سابقه ای نداشته به خوبی از عهده اش برآمده و در مدت خیلی کوتاه پیشرفت نموده ام

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1381
  کارشناسی مدیریت دولتی
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد / معدل 15.8

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت بیمه ملت (دفتر خدمات بیمه ای ره آورد سپهر آسایش)
  کارشناس بیمه

  توضیحات: در اين شرکت به عنوان کارشناس در امور و صدور رشته های درمان خانواده و گروهی . بیمه های عمر و سرمایه گذاری . اتومبیل شامل ثالث و بدنه . بیمه های باربری و آتش سوزی مشغول به کار میباشم .

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com