مختصری از من

به عنوان شخصی که به دانش تجهیزات واماکن ورزشی توجه دارم بسیار علاقه مند هستم تخصص و اتگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگدارم.
و دوستدار ورود تکنولوزی و تجهیرات جدید به ورزش هستم واز بحث های نو پا در علم ورزشی لذت میبرم .

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی ورزش
  /دانشگاه علوم وتحقیقات تهران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  WWW.SPORT365.IR
  بازاریابی و فروش/ پشتیبان سایت/فروش و بازاریابی

  توضیحات: راه اندازی صفحات مجازی و فروش از این طریق برای این سایت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مربیگری فوتبال وبدنسازی و امادگی جسمانی
 • مربی گرد فوتبال وبدنسازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آباکوس(ABAQUS)
  20% Complete
  عنوان مدرک: جهاد امیر کبیر تهران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: UP INTERMEDIATE
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com