مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری پزشکی
  گرایش عمومی /دانشگاه شهید بهشتی

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  خصوصی و قلم چی
  منابع انسانی و آموزش/ تدریس دروس دبیرستان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1394
  دانشگاه شهید بهشتی 1392 تا هم اکنون دانش اموخته مدرسه ی فرزانگان در مقطع راهنمایی و دبیرستان رشته ی ریاضی مدال سوم جشنواره خوارزمی مدال های ورزشی در رشته والیبال فعال کانون های فرهنگی دانشگاه از سال ۹۲ پس از کنکور به تدریس دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی و مشاوره مشغول هستم به علت تحصیل بنده در رشته ریاضی در. دبیرستان و پیش دانشگاهی در رشته ریاضی هم تدریس میکنم الالخصوص درس ریاضی

افتخارات

 • 1390
  رتبه ی سوم جشنواره خوارزمی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • و دبیر کانون تئاتر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضو شورای سیاست گذاری زنجیره فرهنگی فعالین باور
 • فعال نشریات دانشگاهی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تیاتر و سینما
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بازیگری از وزارت ارشاد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تیاتر و سینما
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بازیگری از وزارت ارشاد
https://.com