مختصری از من

11 سال سابقه فعالیت در پروژه های عمرانی در کنار تحصیلات دانشگاهی در رشته های مهندسی صنایع، MBA و مهندسی معدن به همراه اخذ مدرک بین المللی PMP در زمینه مدیریت پروژه، اطلاعات و درک مناسبی از پروژه و حوزه های مدیریت پروژه را در اینجانب فراهم نموده است که من را قادر می سازد تا با حفظ آرامش حتی در شرایط بحرانی، با اتخاذ استراتژی های کارا در کنار برقراری ارتباطات موثر و متکی بر اعتماد و احترام با تمامی لایه های سازمانی تمام توان خویش را در راستای تحقق اهداف سازمان مطبوع خویش بکار بگیرم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • 1379 تا 1384
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز
  مهندسی صنایع/ مسئول واحد کنترل پروژه و کارشناس دفتر مدیریت پروژه (PMO Specialist)

  توضیحات: شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری می باشد که در زمنیه پروژه های ساخت و ساز نظیر احداث ساختمان های مسکونی، شهرک سازی، مجتمع های تجاری و اداری مشغول به فعالیت می باشد.
  اینجانب از تاریخ 1390/02/01 در سمت مسئول واحد کنترل پروژه و سپس دفتر مدیریت پروژه در این شرکت مشغول به فعالیت می باشم. از جمله مسئولیت های اینجانب در قالب سمت های مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  - فراهم آوردن فرآیند های مدیریت پروژه در سطح سازمان مبتنی بر استاندارد مدیریت پروژه (PMBOK)
  - پشتیبانی و مشارکت در فرآیند های انتخاب پروژه ها در سازمان براساس برنامه استراتژیک شرکت.
  - تهیه و نظارت بر تهیه برنامه زمان بندی پروژه ها و جریان نقدینگی مورد نیاز آنها
  - نظارت و کنترل بر روند اجرای پروژه های فعال شرکت از جهت تطبیق با اهداف تعیین شده برای هر پروژه (کنترل زمان بندی، هزینه اجرا، کنترل تغییرات و...) و نهایتاً اهداف استراتژیک شرکت.

 • مهر ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۰
  شرکت راهسازي و عمران ایران
  مهندسی نفت/معدن/ مدیر دفتر فنی و جانشین رئیس کارگاه حفاري و لاینینگ تونل

  توضیحات: شرکت راهسازی و عمران ایران از جمله شرکت های فعال در زمینه پروژه های عمرانی نظیر راهسازی، سد سازی و حفاری و تحکیم تونل و ساختمان سازی می باشد.
  اینجانب از تاریخ 1387/07/01 تا 1390/01/31 در سمت مدیر دفتر فنی و جانشین رئیس کارگاه یکی از پروژه های حفاری و لاینینگ تونل این شرکت مشغول به فعالیت بوده ام. از جمله مسئولیت های اینجانب در قالب این سمت می توان به اجرا و مدیریت بر اجرای موارد ذیل اشاره نمود:
  - پشتیبانی فنی لازم جهت عملیات پروژه (حفاری و لاینینگ تونل)
  - تهیه برنامه زمان بندی و جریان نقدینگی مورد نیاز پروژه
  - کنترل روند اجرای پروژه از جهت تطبیق با برنامه زمان بندی و هزینه مبنا
  - کنترل کیفیت عملیات پروژه
  - تهیه صورت وضعیت های پروژه
  - تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکاران جزء با همکاری واحد های مالی و پشتیبانی.

 • بهمن ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷
  شرکت پیماب
  مهندسی نفت/معدن/ کارشناس دفتر فنی کارگاه

  توضیحات: شرکت پیماب از جمله شرکت های فعال در زمینه پروژه های عمرانی نظیر سد سازی، حفاری و لاینینگ تونل و راهسازی می باشد.
  اینجانب از تاریخ 1386/07/01 تا 1387/06/31 در سمت کارشناس دفتر فنی کارگاه در یکی از پروژه های حفاری و لاینینگ تونل و ساخت بند های انحراف آب آن شرکت مشغول به فعالیت بوده ام. از جمله مسئولیت های اینجانب در قالب این سمت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  - پشتیبانی فنی لازم جهت عملیات حفاری و لاینینگ تونل ها
  - تهیه برنامه زمان بندی و جریان نقدینگی مورد نیاز پروژه
  - کنترل روند اجرای پروژه از جهت تطبیق با برنامه زمان بندی و هزینه مبنا
  - کنترل کیفیت عملیات پروژه

 • بهمن ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۶
  شرکت پارس بناي صدر
  مهندسی نفت/معدن/ کارشناس دفتر فنی کارگاه

  توضیحات: شرکت پارس بنای صدر از جمله شرکت های فعال در زمینه پروژه های عمرانی نظیر ساختمان سازی، حفاری و لاینینگ تونل و راهسازی می باشد.
  اینجانب از تاریخ 1384/11/01 تا 1386/10/30 در سمت کارشناس دفتر فنی کارگاه در یکی از پروژه های حفاری و لاینینگ تونل آن شرکت مشغول به فعالیت بوده ام. از جمله مسئولیت های اینجانب در قالب این سمت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  - پشتیبانی فنی لازم جهت عملیات حفاری و لاینینگ تونل
  - تهیه برنامه زمان بندی و جریان نقدینگی مورد نیاز پروژه
  - کنترل روند اجرای پروژه از جهت تطبیق با برنامه زمان بندی و هزینه مبنا
  - کنترل کیفیت عملیات پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  100% Complete
  عنوان مدرک: PMP
 • MBA
  100% Complete
  عنوان مدرک: 'گرایش مدیریت پروژه از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Microsoft Project از نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Microsoft Project از نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  100% Complete
  عنوان مدرک: PMP
 • MBA
  100% Complete
  عنوان مدرک: 'گرایش مدیریت پروژه از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Primavera از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • Project Control (کنترل پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Microsoft Project از نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com