مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی معماری
    /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 18.78

نقاط قوت رفتاری

  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com