مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14.3
 • 1379 تا 1380
  کارشناسی دیپلم مجدد
  گرایش کامپیوتر /دانشگاه آموزشگاه کامپیوتر مرکزی،،،، فنی حرفه ای مشهد / معدل 19.75

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت هواپیمایی HRC
  رزرواسیون
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  توس برش
  مسئول دفتر/ مدیر دفتر مدیر عامل
 • بهمن ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  شرکت اتوبوسرانی بخش خصوصی
  مسئول دفتر/ مدیر دفتر مدیر عامل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کوهنوردی، شنا، دوچرخه سواری،شب شعر و شعر خوانی
 • ماموریت های. کاری و دستیار مدیر عامل
 • سفرهای کاری به تمام نقاط ایران و جهان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر و تایپ و Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: تکمیل دوره های Spiking Skyline آموزشگاه کیش ایر
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر و تایپ و Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com