مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1385
    فوق دیپلم تربیت بدنی
    گرایش مربیگری /دانشگاه آزاد زاهدان / معدل 14.75

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    آموزش و پرورش
    آموزگار
https://.com