مختصری از من

میلادجعفری
مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری خرمشهر
دارای مدرکHSEومقدماتی اطفا حریق ازسازمان فنی وحرفه ای خرمشهر
استخدام در آتش نشانی ۱۳۹۰/۱/۱

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com