مختصری از من

باهوش و دراك هستم.فني هستم و آچار بدست و سعي ميكنم از پس هركاري بر بيام.صادق هستم و متعهد.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم مكانيك خودرو

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۲
  آزمايشگاه مرجع كاليبراسيون سنجش گستر كاوه
  تكنسين آزمايشگاه
 • تیر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۰
  نمايندگي ١١٦٥ ايرانخودرو
  مكانيك

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به موسيقي و ورزش گروهي علاقه مندم.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فنی و آچار بدست هستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنا با کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فنی و آچار بدست هستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com