مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
  گرایش تحقیق در عملیات /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  خدمات پس از فروش سامسونگ
  کارشناس واحد سفارشات
 • دی ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  کارشناس رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مسافرین

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • #C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول حسابداری سازمان مدریت صنعتی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com