مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه علوم و فنون مازندران / معدل 13

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  مهندسی پترو وستا خاورمیانه
  کارشناس بازرگانی
 • مهر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  پخش کوثر شمال
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  مهندسی پترو وستا خاورمیانه
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • فروردین ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴
  بیمه معلم
  کارشناس صدور
 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  بیمه پاسارگاد
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب
 • مهر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  پست بانک و دفتر پیشخوان دولت
  مسئول دفتر/ مسئول پیشخوان دولت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com